SAMEVISTET

EN BY MITT PÅ FJÄLLET

Mitt på fjället ligger byn Hosjöbotten. Förutom att den är hemvist för De Åtta Årstiderna finns här också fem hushåll. Hosjöbotten ingår tillsammans med byarna Vallbo och Glen i Tossåsens sameby med 50-talet medlemmar, varav ett 20-tal arbetar aktivt med renskötsel.

Hosjöbotten nämns i kyrkböckerna för första gången på 1700-talet, men fångstgropar och boplatser vittnar om en betydligt längre historia. Vägen drogs fram hit först 1969, dessförinnan låg byn helt i väglöst land. Numera är vägen bommad och enbart körbar på sommaren, och du som besöker De Åtta Årstiderna är välkommen att använda den.

Även elförsörjningen var länge enkel – så sent som 1991 invigde byn ett eget vattenkraftverk. Det hade dock sina begränsningar och 2014 blev vi uppkopplade mot Jämtkrafts allmänna elnät.

Samtidigt som utvecklingen går framåt hanteras många vanliga sysslor ännu med gamla metoder eftersom förutsättningarna är helt annorlunda mitt på fjället. Sophantering, matinköp, postutlämning och mycket annat. Som gäst hos De Åtta Årstiderna är du välkommen att delta i vardagen tillsammans med oss.

BOKA HÄR