RENEN VÅRT HJÄRTA

ALLT BÖRJAR MED RENEN

I samisk kultur börjar allt med renen. För en renskötande same är det kring renens behov tillvaron kretsar, året runt. En vanlig dag med renarna pågår från morgon till kväll, med lunch ute i det fria. Vardagen följer naturens växlingar, från kalvarnas födelse på vårkanten och vidare i ett kretslopp. Så som det alltid gjort.

NÄRA NATUREN ÅRET RUNT

Renens år börjar med kalvningen i maj. Tidigt på vårvintern, innan isarna blir för dåliga, driver vi upp renarna till fjället för att de ska kunna kalva i fred. Det här är en ömtålig och vacker period – det är fantastiskt att se vajorna ta hand om sina små men renarna är också känsliga för störningar.

Efter midsommar börjar förberedelserna för kalvmärkning. Vi bygger kanske några nya rengärden, vi behöver röja och köra material. Så snart det blivit grönt i hagarna börjar det intensiva arbetet med att märka årets nyfödda.

Därefter strövar renarna fritt på fjället i grupper och äter av lavar, ris och annan växtlighet. Om du är ute och vandrar eller fiskar under den här tiden kanske du möter dem, högt upp på en fjällsluttning dit de gärna tar sig för att slippa mygg i björkskogen.

På sensommaren börjar våra förberedelser inför slakten. Än en gång kan vi behöva reparera rengärden, men framförallt behöver vi hålla koll på och samla ihop våra renar. Slakten sker i början på september och om det behövs också i oktober.

Efter slakten är det bråda dagar, köttet ska styckas och frysas in, saltas eller rökas för att klara vintern. En stor del säljs också vidare till uppköpare för att senare hamna i butiker och på restauranger runt om i Sverige.

Så börjar älgjakten som tar mycket tid och som också den bidrar till att fylla våra matförråd. Detsamma gäller öring- och rödingfisket samt småviltsjakten.

I början av vintern när snön och isarna lagt sig samlar vi åter ihop renarna, denna gång för renskiljning. Det här sker i skogslandet och samebyns anläggningar har förberetts med hagar och rengärden. Renskiljningen innebär att renarna vintergrupperas eftersom det skulle bli för hårt betestryck om alla gick på samma ställe. Under vinterbetet äter de av vad naturen erbjuder, men de utfodras också med mossa och hö som vi samlat in under sommar och höst.

Det är så här allt hänger ihop. Renens liv och behov definierar och följer samernas åtta årstider. Varje årstid är viktig för renen och därför för oss samer. Och det är detta liv nära naturen som vi hoppas att du som besöker Hosjöbotten ska få uppleva.

BOKA HÄR