Samevistet

Vår historia

I byn Hosjöbotten finns idag fem hushåll. Byn omnämns i kyrkböckerna för första gången på 1700-talet, men fångstgropar och boplatser vittnar om en betydligt längre historia. Hosjöbottens samer bildar ett sameviste och tillsammans med tre andra samevisten tillhör man Tossåsens sameby med 50 medlemmar där 20-talet är aktiva som lever på renen.

1969 drogs vägen fram till Hosjöbotten. Innan dess låg det i väglöst land. Idag är vägen bommad och endast körbar sommartid, våra gäster får dock tillgång till bilvägen. En dag per år är bommen öppen för allmänheten. Det är i augusti när det hålls gudstjänst i byn.

1991 invigdes Hosjöbottens vattenkaftverk som förser byn med elström. Många vanliga sysslor hanteras med gamla metoder eftersom förutsättningarna är helt annorlunda mitt på fjället. Sophantering, elförsörjning, matinköp, postutlämning och mycket annat. Välkommen att ta del av vår vardag i Hosjöbotten!