Renskötarvardag

Följ med på renskötarens vardag

I Hosjöbotten arbetar vi till vardags med renskötsel. Både dagar när vi har gäster och dagar utan gäster så fortsätter renskötseln som vanligt. Som gäster hos oss är ni välkomna att följa med och se hur renskötarens vardag går till. Under vintertid har vi renarna i närheten av Hosjöbotten på vinterbete. Där måste vi se till dem och mata dem.

Under vår och sommaren är det dags för kalvmärkning och på hösten har vi renskiljning och renslakt. Utöver det behövs våra hagar och gärden ofta byggas, repareras eller ses över. Men varje dag ser vi till renarna och vi tycker det är roligt om du vill vara med.