Renen

Den samiska kulturen och renen

Den samiska kulturen handlar om att leva nära naturen och på naturens villkor. Att hela tiden rätta sig efter renen, vädret och klimatet. Samernas synsätt är att vi bara lånar marken, vi äger inget och det är otroligt viktigt att vi inte förstör något för kommande generationer.

Idag finns det renskötande samer och icke renskötande samer. Daniel och Mirja på De Åtta årstiderna är förutom turistföretagare också renskötande samer och har hela tiden renen som utgångspunkt. Renens behov kommer först och en vanlig dag med renarna pågår från morgon till kväll med lunch ute i det fria. Efter midsommar är det förberedelser för kalvmärkning. Det byggs kanske några nya rengärden, det behöver röjas och köras material.

När det blivit grönt i hagarna är det dags för kalvmärkning. På sensommaren börjar förberedelserna inför slakten, återigen kan det vara en hel del reparationer som ska göras, men framförallt ska det hållas koll på renarna. Det blir slakt i början på september och senare också vid behov i oktober. Köttet fryses in, saltas eller röks för att klara vintern. Men mycket av köttet säljs också vidare till uppköpare för att senare hamna i affärerna.

Så börjar älgjakten som tar mycket tid och som också har till syfte att fylla matförråden. Detsamma gäller för öring- och rödingfisket samt småviltsjakten. I början på vintern när snön och isarna kommit samlas återigen renarna. Denna gång samlas för renskiljningen detta sker i skogslandet och där har anläggningen förberetts med hagar och rengärden.

Under sommaren och hösten har man samlat mossa och hö och skaffat foder och mat till renarna så att de ska överleva vintern. Renarna vintergrupperas eftersom inte alla kan vara på samma ställe då det skulle bli för hårt betestryck.

Det är så här allt hänger ihop. Samernas åtta årstider följer naturen och det är vad anläggningen med samma namn vill förmedla. Varje årstid är viktig för renen, och därmed för samerna, för dig blir det en spännande upplevelse.